ΑΠ 983/2018 – απάτη εις βάρος του Δημοσίου, μη στοιχειοθέτηση της κατ’ εξακολούθηση τέλεσης δια παραλείψεως