Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξέτασης Διοικητικής Κατεύθυνσης του διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 2018