Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής και το αναλυτικό πρόγραμμα του διαγωνισμού