14 -16/12/2018 οι ημερομηνίες διεξαγωγής Διαγωνισμού των Υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου