Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών- έναρξη εξετάσεων 17 Μαϊου 2019