ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΣΚ- Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την πλήρωση 56 θέσεων